Agenda

Clubprogramma

Verjaardagen

Aankondiging

Gesprekken tussen sv Nordea en Willem II
De Gemeente Tilburg heeft enige tijd geleden haar plan “Heroriëntatie sportcomplexen” uitgebracht. Daarin wordt aangegeven dat op de huidige accommodatie van sv Nordea, een grotere, sterke vereniging moet komen. Sinds begin 2015 deelt de vereniging Willem II (amateurs) het kunstgrasveld van en met TSVV Merlijn aan de Goirke Kanaaldijk. Dit is geen optimale situatie. Vandaar dat de besturen van Nordea en Willem II hebben besloten om met elkaar in gesprek te gaan - om te zien of de beide clubs samen kunnen werken. Het uiteindelijke doel is te komen tot één vereniging, spelend op het Noorderpark, onder de naam Willem II. Daarbij moet voldoende ruimte worden geboden aan zowel de zaterdag- als de zondag seniorenteams, de recreatiecompetitie van Stichting RVT, en een groeiende jeugdafdeling. Over het verdere verloop van de gesprekken en samenwerkingsprocessen, zal steeds via de website worden gecommuniceerd. Wil je meer informatie en / of meehelpen, neem dan contact op met de besturen van sv Nordea en Willem II.

Workshop ‘Positief Coachen’

Samen naar een Positief Voetbalklimaat in Tilburg
Na de tragische dood van grensrechter Richard Nieuwenhuizen (dec. 2012, Almere), zijn er in het hele land initiatieven ontstaan die 'sportiviteit & respect' binnen het voetbal verhogen. Zo ook in Tilburg, waar het project: Positief VoetbalKlimaat Tilburg (PVKT) is ontwikkeld. Alle verenigingen in Tilburg hebben het convenant PVKT ondertekend – ook sv Nordea.

In het kader van PVKT wordt donderdag 26 maart a.s. bij sv Nordea de workshop 'Positief Coachen' gegeven. Deze is bedoeld voor trainers, leiders en ouders van de club. Zij hebben namelijk een belangrijke rol in het plezier en zelfvertrouwen van spelers. Alleen in een veilige en positieve omgeving ontwikkelen en presteren (jeugd)spelers optimaal !

De trainingen zijn deze avond afgelast, zodat iedereen bij deze workshop aanwezig kan zijn. In de bestuurskamer kun je je opgeven voor deze avond. Het bestuur rekent op jullie komst!

Programma donderdag 26 maart 2015 - in kantine sv Nordea:

(klik op balk hieronder)

Lees meer...

Voorjaarsbingo

Vrijdag 27 maart 2015
Volgens de weersverwachting gaat de temperatuur omhoog en is de winter ten einde. Dus organiseert onze activiteitencommissie op vrijdag 27 maart a.s., weer een bingo-avond !
Het belooft weer een gezellige avond te worden vol met leuke prijzen. Iedereen (leden en niet-leden) vanaf 16 jaar kan deelnemen. De Nordea kantine is deze avond vanaf 19.30 uur open en de bingo begint om 20.00 uur.
Tot ziens op de Voorjaarsbingo !!!

Niet betaald = niet voetballen

Onbetaalde contributie 2014-2015: naar incassobureau NIB Alle leden van Nordea hebben een brief  en ook herinneringen ontvangen met daarin het te betalen contributiebedrag voor het nieuwe seizoen. De contributiebedragen 2014-2015 zijn als volgt vastgesteld: Senioren Eur 175, Oproepkrachten Eur 85, Jeugd junioren Eur 120, Jeugd pupillen Eur 110, Jeugd mini's Eur 50, Donateurs Eur 45. Je kunt de contributie per bank betalen (aan sv Nordea, IBAN:  NL63 RABO 0105 0912 43), of contant in de bestuurskamer.
Zoals al eerder via de website en het clubblad is gemeld, geldt er met ingang van 15 januari 2015: NIET  BETAALD = NIET VOETBALLEN !!! LET OP:  Onbetaalde contributies zijn per 1 februari j.l. naar het incassobureau NIB gestuurd. Alle bijkomende kosten zijn voor jouw rekening !! 

Hoofdsponsors

Sponsors

Redactie