Agenda

Clubprogramma

Verjaardagen

Gele kaarten

Wijziging ingangsdatum uitsluiting bij gele kaarten
Vanaf dit seizoen worden door de KNVB tuchtrechtelijke beslissingen niet meer per post, maar digitaal aan verenigingen en individuele leden gecommuniceerd. Ook correspondentie over een of meerdere gele kaart(en) die tot een uitsluiting leiden ontvangt de betrokkene per mail en de vereniging via SportlinkClub. In voorgaande seizoenen werd bij de ingangsdatum van deze uitsluiting rekening gehouden met (eventueel vertraagde) postverwerking. Hierdoor ging de sanctie pas twee werkdagen na verzending van de brief in. Met de omschakeling naar digitale communicatie hoeft hier geen rekening meer mee te worden gehouden. 

Lees meer...

Sinterklaas bij sv Nordea

Vrijdag 28 november
Het bestuur van Nordea heeft een brief mogen ontvangen van de hoofdpiet van Sinterklaas. De Sint en zijn pieten komen op vrijdag 28 november om 19.00 uur naar onze vereniging.

Al onze jeugdspelers tot en met 8 jaar, de (klein)kinderen van Nordea leden en die van RVT spelers, zijn van harte welkom in ons clubhuis. Je moet wel de aanmeld strook uit het clubblad inleveren in de bestuurskamer of bij de leider van jouw team. Deze strook moet uiterlijk op zondag 23 november 2014 worden ingeleverd
Andere kinderen mogen uiteraard ook komen. Zij moeten echter een kleine bijdrage van
€ 8,00 betalen. Dit bedrag moet worden betaald bij inschrijving in de bestuurskamer.
Ouders, opa's en oma's, etc zijn allemaal van harte welkom om het Sinterklaasfeest bij Nordea mee te vieren. Tot vrijdag 28 november en graag allemaal op tijd aanwezig !!

Grote Club actie 2014 - loten verkoop

Deze week verkoopboekjes inleveren - en afrekenen
De jeugdleden van Nordea hebben loten verkocht aan ouders, opa's en oma's, de buurman, of aan iedereen die hiervoor konden strikken. Je kunt nu de verkoopboekjes komen inleveren in de bestuurskamer van Nordea. Je krijgt dan de loten mee die je bij de mensen moet gaan afgeven en EUR 3,00 per lot gaan incasseren. Het geld lever je dan weer in bij de mensen in de bestuurskamer. 
Let op: van ieder lot dat je verkoopt, mag je van Nordea EUR 0,50 zelf houden. Hiermee kun je snel wat extra zakgeld verdienen. Dus doe je best en verkoop zoveel mogelijk loten. De jeugdspeler die de meeste loten heeft verkocht, krijgt van Nordea ook nog een mooie prijs!!

Contributie seizoen 2014-2015

Aanmaningen
Alle leden van Nordea hebben al begin juni een brief ontvangen met daarin het te betalen contributiebedrag voor het nieuwe seizoen. De contributiebedragen 2014-2015 zijn als volgt vastgesteld: Senioren Eur 175, Oproepkrachten Eur 85, Jeugd junioren Eur 120, Jeugd pupillen Eur 110, Jeugd mini’s Eur 50, Donateurs Eur 45. De contributie moest uiterlijk 1 september 2014 door Nordea ontvangen zijn. Heb je nog niet betaald? Dan wordt dat de hoogste tijd - betalen kan per bank, maar ook contant in de bestuurskamer.
Vanaf volgende week gaan we aanmaningen sturen en dan gaat ook gelden: NIET BETAALD = NIET VOETBALLEN !
Met dank voor jullie medewerking.

Hoofdsponsors

Sponsors

Redactie