Agenda

Clubprogramma

Verjaardagen

E2 kampioen !!!

Gefeliciteerd 
Het E2 team is kampioen geworden in de voorjaarscompetitie – allemaal gefeliciteerd. Vorige week hebben jullie dit al een beetje gevierd met fris en frietjes in de kantine. Na afloop van de onderlinge wedstrijden volgt komende zaterdag nog een "officiële" huldiging. Dus allemaal komen !

Stappenplan

Samengaan met Willem II (1896)
Zoals in de BALV van donderdag 16 april is uitgelegd, dient een aantal formele stappen te worden doorlopen alvorens de fusie met Willem II kan worden gerealiseerd. Hiertoe zijn twee ledenvergaderingen gepland.
 
Maandag 4 mei:
Buitengewone Algemene Ledenvergadering, aanvang 20.30 uur in kantine
Agenda:  1) verslag BALV dd 16-04-2015, 2) update gesprekken Willem II en gemeente, 3) stemming voorstel tot fusie met Willem II en opheffing sv Nordea (alleen geldig als meer dan ¾ van de Nordea-leden aanwezig zijn), 4) evt. benoeming vereffenaars sv Nordea "in liquidatie", 5) planning maanden mei tot augustus, 6) rondvraag.  

Maandag 18 mei:
Indien er onvoldoende leden aanwezig zijn op 4 mei, volgt nog een  Buitengewone Algemene Ledenvergadering. Deze zal in de kantine van Nordea aanvangen om 20.00 uur. De agenda is dan als volgt: 1) verslag BALV dd 04-05-2015, 2) update gesprekken Willem II en gemeente, 3) stemming voorstel tot fusie met Willem II en opheffing sv Nordea (geldig bij meerderheid van de dan aanwezige leden), 4) benoeming vereffenaars sv Nordea "in liquidatie", 5) planning maanden mei tot augustus, 6) rondvraag.

Memorial wedstrijd op 9 mei

Tweede weekend mei
Op 1e Kerstdag 2014 is William Kramer, speler van ons zaterdag 4 team plotseling overleden. Om William te gedenken, heeft zijn vriend Mark van de Wouw het initiatief genomen om een voetbalwedstrijd te organiseren. Het team van William, zaterdag 4, gaat tegen een combinatie van (oud-)spelers van Nordea en JPS voetballen. Op zaterdag 9 mei zal er voorafgaand, en na de wedstrijd, gelegenheid zijn om samen William te herdenken. De samenkomst in de kantine van Nordea is vanaf 11.00 uur. De aanvang van de wedstrijd is om 12.00 uur. Wij zien alle belangstellenden en (oud)leden van Nordea graag bij deze memorial wedstrijd terug. Met sportieve groet, bestuur sv Nordea.

Niet betaald = niet voetballen

Onbetaalde contributie 2014-2015: naar incassobureau NIB Alle leden van Nordea hebben een brief  en ook herinneringen ontvangen met daarin het te betalen contributiebedrag voor het nieuwe seizoen. De contributiebedragen 2014-2015 zijn als volgt vastgesteld: Senioren Eur 175, Oproepkrachten Eur 85, Jeugd junioren Eur 120, Jeugd pupillen Eur 110, Jeugd mini's Eur 50, Donateurs Eur 45. Je kunt de contributie per bank betalen (aan sv Nordea, IBAN:  NL63 RABO 0105 0912 43), of contant in de bestuurskamer.
Zoals al eerder via de website en het clubblad is gemeld, geldt er met ingang van 15 januari 2015: NIET  BETAALD = NIET VOETBALLEN !!! LET OP:  Onbetaalde contributies zijn per 1 februari j.l. naar het incassobureau NIB gestuurd. Alle bijkomende kosten zijn voor jouw rekening !! 

Hoofdsponsors

Sponsors

Redactie